NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU NÁSTROJŮ

 •  Tento návod se týká všech nerezových lékařských nástrojů a nástrojů pro manikúru a pedikúru. Všechny nástroje vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli jsou na těle nástroje viditelně označeny nápisem „stainless“.
 •  Všechny nástroje používejte výhradně k účelu, ke kterému jsou vyrobeny. V opačném případě se na jejich případné poškození nevztahuje poskytnutá záruční lhůta.
 •  Všechny nerezové nástroje bez plastových prvků a označené nápisem „steinless“ je možné sterilizovat.
 •  S nástroji vždy zacházejte šetrně a úměrně k jejich konstrukčnímu provedení.
 •  Nástroje udržujte a skladujte vždy v teplém a suchém prostředí, bez výrazných teplotních výkyvů (aby nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na kovovém povrchu). Nástroje nesmějí být uchovávány  v alkoholu nebo jiném desinfekčním prostředku! Nástroje chraňte před působením chemických výparů.
 • Poškozené nástroje nepoužívejte a vždy vyřaďte.
 • Kahany na tekutý líh neobsahují z výroby líh. Dbejte maximální opatrnosti a během plnění nepracujte s otevřeným ohněm. Kahan následně skladujte na bezpečném místě ve svislé poloze. Nevystavujte vysokým teplotám, ohni a držte dál od elektrických zařízení.
  •   U typu s nastavitelným plamenem odšroubujte celou část s knotem, nalejte líh a kahan znovu uzavřete. Výměna knotu se provede tak, že se ze spodu navedete plochý knot pod část s kolečkem a kolečkem knot vtáhnete až se vysune do požadované výšky. Stavitelným kolečkem regulujete výšku plamene. Po ukončení použití přiklopte nerezovým víčkem.
  • U typu bez regulace výšky plamene použijte nalévací otvor. Výšku knotu nastavte ručně, případně knot zastříhněte. Po skončení práce uzavřete knot nerezovým víčkem

 

ČIŠTĚNÍ

 • Nástroje udržujte vždy čisté, zbavené veškerých nečistot. Na čištění nástrojů používejte tampón, hadřík, houbičku nebo měkký kartáček. Zásadně nepoužívejte drátěnky, drátěné kartáče nebo jiné tvrdé pomůcky, které by mohly poškodit tenkou pasivační vrstvu chránící nástroj proti korozi. K čistění je možno použít vodní roztok čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Pohyblivé části musí být dobře vyčištěné, dokonale vysušené (nejlépe horkým vzduchem) a následně promazané (nejlépe mazacími prostředky s obsahem farmakologického parafínového oleje)

 

STERILIZACE

 • Tam, kde je nutné provádět sterilizaci nástrojů postupujte vždy v souladu s návodem výrobce sterilizátoru. Před sterilizací proveďte čištění, dekontaminaci (viz. Výše, případně použijte vhodný prostředek pro odstranění biologických nečistot) a dezinfekci nástrojů. Nové nástroje zbavte obalů a očistěte od případných konzervačních látek a odmastěte.
 • Nástroje dezinfikujte ponořením příp. vystříkáním nástroje pouze k tomu určeným dezinfekčním přípravkem. Roztok se musí připravit vždy přesně podle návodu výrobce. Následně nástroje dokonale osušte a promažte pohyblivé části.
 • Při sterilizaci dbejte na to, aby nástroje nebyly kontaminovány cizí korozí například z přívodního potrubí nebo nečistých nástrojů (případně nástrojů z neušlechtilých kovů)
 • Nástroje mohou být sterilizovány párou, horkým vzduchem, ultrazvukem, nízkoteplotně chemicky i radiačně v souladu s příslušnými normami a způsobem jejich použití.
 • Sterilizované nástroje uchovávejte tak, jak je uvedeno výše, s důrazem na zamezení jejich opětovné kontaminace před jejich použitím.

dodavatel: LekarskeNastroje.eu (AMS GLOBAL s.r.o.)

Návod výrobce: PAK K.T.S. International
               PAK, Sialkot
              Poslední revize: 10.1.2019

Z důvodu krátké dovolené bude poslední expedice probíhat do 12:00 hod 15.05.2024. Objednávky, které budou zadány později, budeme expedovat 27.05.2024. Děkujeme za pochopení.