VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Komu:

LekarskeNastroje.eu
Název společnosti: AMS GLOBAL s.r.o.
Sídlo: Černilov 43, 503 43
Telefon: 603 482 591
E-mail: info@lekarskenastroje.eu


Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy týkající se níže uvedené objednávky:

Datum objednání a datum převzetí zásilky:

Jméno a příjmení spotřebitele:


Podpis spotřebitele:


Datum:

Případně uveďte číslo účtu. :